Sprekers

Gedurfd? Miniscrew-Assisted Rapid Palatal Expansion: verbreding van de bovenkaak bij volwassenen zónder chirurgie


Bij volwassen patiënten met een te smalle tandboog in de bovenkaak, is een chirurgisch ondersteunde expansie, SARME, vooralsnog de standaardbehandeling om de bovenkaak skeletaal te verbreden. De midpalatinale sutuur wordt chirurgisch gesplitst, waarna met behulp van een hyrax beide bovenkaakhelften uit elkaar worden geschroefd om de verbreding tot stand te brengen.
Recent onderzoek heeft echter aangetoond dat deze sutuur als enige bijna nooit volledig fuseert. Dit maakte de ontwikkeling van een nieuwe techniek mogelijk, Miniscrew-Assisted Rapid Palatal Expansion (MARPE), om met behulp van minischroeven deze skeletale verbreding te bereiken zonder chirurgie.
De afdelingen Orthodontie en Mond, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het Radboudumc hebben de handen in elkaar geslagen en de eerste MARPE appliance ontwikkeld met een volledig gedigitaliseerde workflow. Vervolgens is een prospectieve studie opgezet om op de effectiviteit van de MARPE te onderzoeken.
De Dutch MARPE appliance is in dit Nijmeegs onderzoek als een doeltreffende en succesvolle behandeling naar voor gekomen, met beperkte neveneffecten en grote voordelen zowel voor de patiënt, die geen ingrijpende operatie meer hoeft te ondergaan, als voor de maatschappij, die de hoge kosten van dergelijke operaties kan uitsparen. MARPE is tegenwoordig de standaardbehandeling voor bovenkaaksverbreding bij volwassenen in het Radboudumc.
De Dutch MARPE Appliance en de resultaten van deze studie worden op het NVvO Najaarscongres voor het eerst aan de Nederlandse orthodontische beroepsgroep voorgesteld en geïllustreerd met casussen behandeld aan het Radboudumc.

Aldin Kapetanović
Aldin Kapetanović is in 2012 cum laude afgestudeerd als tandarts aan de K.U. Leuven. Na een aantal jaren praktijkervaring te hebben opgedaan, is hij begonnen aan de specialisatie orthodontie aan het Radboudumc in Nijmegen, waar hij begin 2019 is afgestudeerd als orthodontist.
Tijdens zijn specialisatie is hij begonnen aan zijn promotieonderzoek naar Miniscrew-Assisted Rapid Palatal Expansion (MARPE) in samenwerking met dr. Tong Xi en dr. Jan Schols, onder het promotorschap van professor Stefaan Bergé (MKA). Onderzoek combineert hij met werk als orthodontist in praktijken in Amstelveen, Gouda en Antwerpen.Dr. Tong Xi
Tong Xi is als staflid verbonden aan de afdeling Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie aan het Radboudumc. In het grootste academisch centrum voor MKA-chirurgie van het land is dr. Tong Xi gericht op het behandelen van complexe dentofaciale afwijkingen. In samenwerking met de 3D lab is hij een van de pioneers in Nederland op het gebied van full-digital workflow in de orthognatische chirurgie.
Naast zijn passie voor klinisch werk, is dr. Tong Xi de onderzoekscoördinator van de afdeling. Vanuit deze rol heeft hij meerdere internationale studies geïnitieerd en begeleidt hij diverse promovendi in onderzoeken omtrent het ontwikkelen en implementeren van 3D beeldvorming, augmented reality en artificial intelligence in MKA-chirurgie. Hij heeft meer dan 35 wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan en heeft hij talloze presentaties op cursussen en congressen in binnen- en buitenland gegeven.Weke delen esthetiek na een Le Fort I osteotomie kritisch beschouwd
De 3-D planning van dento-maxillo-faciale dysgnathieën heeft geleid tot een toename van de indicatie van een Le Fort I osteotomie. De stand van de bovenkaak kan drie dimensionaal in de meest optimale positie worden gebracht. De controle op skeletale positionering is erg goed maar de effecten op de perinasale en periorale mimische musculatuur zijn minder voorspelbaar. Bij de klinische beoordeling van het gelaat dient er speciale aandacht te zijn voor de neusbreedte, liplengte, lip volume en mondhoeken. Er zal in de voordracht worden ingegaan op de consequenties van de osteotomie op de mimische musculatuur, de effecten op de vorm en functie van neus en bovenlip, en de mogelijkheden om eventuele negatieve invloeden te beperken. Het kan bijdragen aan een bredere kijk op de indicatiestelling van een Le Fort I osteotomie in de orthognatische chirurgie.


Autisme en Lichte verstandelijke beperking; beter zien dan horen
Mensen met een lichte verstandelijke beperking en mensen met autisme: op het eerste gezicht is het een vreemde combinatie in één lezing. Toch zijn er opvallende overeenkomsten. Beiden hebben een in principe onzichtbare handicap. En zowel mensen met een lichte verstandelijke beperking én mensen met autisme hebben vaak grote moeite om onze taal te verstaan. Daardoor worden ze op verbaal gebied gemakkelijk overschat. Op grond van hun taalgebruik denken we dat onze uitleg goed is overgekomen. Maar toch… De Zweedse Gunilla Gerland vertelde: “We spreken allemaal Zweeds, maar jullie Zweeds klinkt voor mij vaak Chinees.” Het gaat vandaag kort over de kenmerken van een lichte verstandelijke beperking en de karakteristieken van autisme. Daarna stappen we snel over op het thema communicatie.

Henk Algra
Henk Algra (1950). Henk Algra is orthopedagoog/GZ-psycholoog. Hij is 45 jaar werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Hij was o.a. werkzaam bij de Stichting Bijzondere Tandheelkunde in Amsterdam en is nog betrokken bij de opleiding tandarts gehandicaptenzorg. Momenteel schrijft hij een casusboek over mondzorg bij mensen met een verstandelijke beperking.


Dr. Theo Hoppenreijs
Theo Hoppenreijs is mka-chirurg, opgeleid aan de Radboud Universiteit Nijmegen en werkzaam op de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het Rijnstate ziekenhuis te Arnhem. Hij is in 1999 gepromoveerd op het onderwerp ‘Anterior open bite deformity; an observational three-center study’. In Arnhem was er al een jarenlange traditie op het gebied van orthognathische chirurgie en deze is door hem uitgebouwd en verder ontwikkeld. Hij is internationaal actief in de orthognatische sectie van SORG, verzorgt veel onderwijs aan de aios in de mka-chirurgie en participeert in meerdere onderzoeksprojecten. Er is een speciale aandacht voor planning van orthognathische chirurgie, condylaire veranderingen na een osteotomie en de effecten van een osteotomie op de weke delen. De consequenties van een bovenkaaksosteotomie op de nasolabiale mimische musculatuur was onderwerp van zijn master thesis in de esthetische aangezichtschirurgie aan de Universität von Witten / Herdecke.