Sprekers

Sarina PichardoDr. Sarina Pichardo is opgeleid in het LUMC en heeft tot mei 2023 aldaar gewerkt als staflid met de aandachtsgebieden botpathologie, orthognathische chirurgie, traumatologie, implantologie en schisis. Tevens was zij coördinator van het 3D lab MKA en plaatsvervangend opleider. In 2020 is zij gepromoveerd op de ‘Diagnose en behandeling van Medicatie gerelateerde osteonecrose van de kaak (MRONJ)’. Sinds mei 2023 is zij werkzaam in het UMCG en heeft zich toegelegd op de botpathologie, orthognathische chirurgie en schisis. Daarnaast begeleidt zij onderzoek naar de toepassing van 3D technologie en datagedreven besluitvorming (AI) binnen haar aandachtsgebieden. Hiervoor heeft zij een nauwe samenwerking met het 3D lab van het UMCG. Tevens is zij nog lid van het Centrum voor Botkwaliteit van het LUMC.

Innovaties in de orthognathische chirurgie en chirurgische orthodontie - bij uitstek interdisciplinair

In een tijd waarin de technologische ontwikkelingen snel gaan, kun je door samen te werken betere kwaliteit en efficiëntie van de zorg verkrijgen. Interdisciplinaire samenwerking leidt tot betere resultaten en versnelling van het behandelproces. Orthognathische behandeltrajecten en chirurgische orthodontie zijn bij uitstek multidisciplinair. Orthodontisten, kaakchirurgen, tandartsen, maar ook logopedisten of psychologen kunnen deel uitmaken van het behandelteam. Dan is er nog 1 belangrijke speler in het geheel, die tegenwoordig niet meer weg te denken is, namelijk het 3D lab. We kunnen eigenlijk niet meer zonder technologische ondersteuning in ons vakgebied. Die ondersteuning betreft 3D prints, virtuele chirurgische planning en boor- en/of zaagmallen, maar ook de data gedreven besluitvorming, mbv artificial intelligence (AI). Interdisciplinaire samenwerking is ook het geval bij meer bijzondere patiëntencategorieën zoals bij schisis of bij botafwijkingen. Welke ondersteuning vanuit de technologie kunnen we hierbij verwachten of gebruiken? Wat te doen bij het gebruik van botafbraakremmers (zoals bisfosfonaten of denosumab) bij de ouder wordende patiënt met de wens voor correctie van de tand- en/of kaakstand, of bij patiënten met botafwijkingen zoals fibreuze dysplasie? In de lezing zal een overzicht worden gegeven van de innovaties binnen de orthognathische chirurgie en chirurgische orthodontie in het UMCG en andere relevante multidisciplinaire samenwerkingen.Joerd van der MeerJoerd van der Meer deed in 1989 tandartsexamen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Na de militaire dienst als tandarts bij de Koninklijke Marine, werkte hij enkele jaren in een groepspraktijk in Drenthe. Sinds 1995 is hij parttime medewerker van het Centrum Bijzondere Tandheelkunde te Assen. In 1996 begon hij als docent voor de disciplinegroep Tandheelkunde/Mondhygiëne van de RuG. Vanaf 1998 tot januari 2002 was hij werkzaam als docent en onderzoeker bij de afdeling “Endodontologie” van de KUN onder leiding van dr. Werner Willemsen. Sinds 1998 heeft hij een verwijspraktijk voor endodontologie gedurende 2 dagen in de week. Sinds januari 2002 parttime werkzaam bij het Universitair Medisch Centrum Groningen bij de afdeling Orthodontie van professor Y. Ren. Op het UMCG is hij in 2016 is gepromoveerd op 3D technologie en digitale workflows. Tevens is hij sinds 2009 “Honorary Research Associate” bij het “University College of London Eastman Dental Institute”.

De toepassingen van AI in de tandheelkunde en de orthodontie

In deze presentatie zal worden ingegaan op wat AI precies is en hoe het onze wereld aan het transformeren is. De ontwikkelingen gaan enorm snel en daarom zal getracht worden om de nieuwste ontwikkelingen te integreren in de presentatie. We zullen ingaan op de mogelijkheden die AI biedt in het dagelijkse leven en ook wat we ermee kunnen in specifieke toepassingen zoals de tandartspraktijk en de orthodontie praktijk. Daarnaast zullen we niet alleen de kansen bespreken, maar ook de mogelijke bedreigingen en uitdagingen die AI met zich meebrengt. Wat zijn de risico's van deze snel ontwikkelende technologie en hoe kunnen we ons voorbereiden op een toekomst waarin AI een nog grotere rol speelt? De presentatie zal u de mogelijkheid geven om zelf keuzes te maken in uw eigen praktijk voor de nieuwe AI toepassingen die zich binnenkort aandienen voor uw praktijk.Rogier van Bunningen

Rogier van Bunningen (DMD, MSc) is orthodontist en staflid bij de vakgroep Dento-Maxillaire-Orthopaedie in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Binnen de afdeling houdt hij zich bezig met onderzoek, onderwijs en patiënten behandelingen. Daarnaast is hij werkzaam bij diverse orthodontie praktijken. Zijn voornaamste onderzoeks-interessegebieden richten zich op 3D-afbeeldings-technieken, Ultra Lage Dosis opnamen, en 3D printen ten behoeve van röntgen diagnostiek. Rogier van Bunningen is lid van de American Association of Orthodontists (AAO), de European Aligner Society (EAS), de European Orthodontic Society (EOS), en de World Federation of Orthodontists (WFO).

Klinische bruikbaarheid van RSP en OPT gereconstrueerd uit Ultra Lage Dosis CBCT opnamen

Sinds vele decennia maken we voor orthodontische diagnostiek en behandelplanning gebruik van röntgenopnamen: in de meeste gevallen een OPT en een RSP. Steeds vaker wordt er gebruik gemaakt van CBCT opnamen. Naast de voordelen is er ook een belangrijk nadeel van CBCT opnamen: de toegenomen röntgenstralingsdosis. Sinds enige tijd zijn er ook Ultra Lage Dosis (ULD) CBCT opname modi beschikbaar. De gemiddelde dosis van één ULD CBCT is lager dan de dosis van een conventionele OPT en RSP samen. Bovendien kan uit een volledige CBCT ook een RSP en OPT gereconstrueerd worden.


In eerder onderzoek werd de bruikbaarheid van uit ULD CBCT gereconstrueerde RSP onderzocht, en in het tweede deel de klinische bruikbaarheid van de gereconstrueerde OPT. Zijn deze afbeeldingen geschikt om de conventionele röntgenset te vervangen? Kunnen we voortaan gebruik maken van een enkele ULD CBCT voor de orthodontische diagnose en behandelplanning en wat betekent dit voor de stralingsbelasting? In deze lezing bespreek ik graag deze aspecten met u, en hun relevantie voor de orthodontische praktijk.Yijin RenProfessor Yijin Ren (DMD, MSc, PhD, MBA) is the Head of the Department of Orthodontics and Program Director for Specialist Training in Orthodontics at University Medical Centre Groningen (UMCG). Her research interests include biofilms and biomaterials-associated (oral) infection, applications of 3D imaging digital workflow in clinical practice, and bone-anchored maxillary protraction in patients with cleft lip and palate. She has extensively published and lectured on her research work in these fields. Additionally, she serves as a consultant orthodontist in the Cleft Lip and Palate Team of Northern Netherlands. Professor Ren holds board/council memberships in several renowned national and international associations, and she serves as an associate editor and editorial board member for various scientific journals.

Prof. Ren is the president-elect 2029 of the European Orthodontic Society.

Practice-Based Orthodontic ResearchPractice-based orthodontisch onderzoek in de privépraktijk richt zich op real-world klinische settings, met als doel praktische problemen op te lossen en de zorg voor patiënten te verbeteren. Het kan observatiestudies, casestudies, enquêtes en klinische audits omvatten, vaak in samenwerking met clinici. Dit onderzoek biedt een hoge externe validiteit en directe toepasbaarheid, maar kent uitdagingen zoals beperkte controle, financiering en middelen. Ondanks deze uitdagingen biedt het waardevolle inzichten en vormt het een aanvulling op laboratorium- en klinisch onderzoek, waardoor de orthodontische wetenschap en praktijk worden bevorderd.

In februari 2022 hebben we vanuit de afdeling Orthodontie in Groningen de interesse geïnventariseerd onder de orthodontisten in de vier provincies in de noordoostelijke regio. Met de positieve uitkomst hebben we in juli 2022 een succesvolle kick-off meeting georganiseerd en het formeel inrichten van ‘het Orthodontics Research Network Noordoost-Nederland (ORN-NN)’.

In het voorjaar van 2023 is ons eerste onderzoek binnen het ORN-NN van start gegaan. Dit onderzoek is het resultaat van een mooie samenwerking tussen orthodontische praktijken die deel uitmaken van het ORN-NN, de UMCG afdeling Orthodontie, het CTM Centrum voor Mondzorg, en de Hanze Hogeschool. Precies zoals in de Visienota Orthodontist 2025 werd uitgedragen.

In deze presentatie zal ik ingaan op de achtergrond, de kansen en de besprekingen van practice-based onderzoek. Collega Van Doornik zal meer vertellen over de voortgang en uitkomst van het eerste onderzoek uit ORN-NN.Ralph SteegmanOpleiding tandheelkunde van 2009 tot 2015 aan ACTA en DMO specialisatie in Groningen van 2019 tot 2019.  Sinds 2019 werkzaam als staflid van de afdeling Orthodontie van het UMCG en werkzaam in eigen praktijk Zijlweg Orthodontie in Haarlem.

Bone Anchored Maxillary Protraction

Sinds de introductie van "Bone Anchored Maxillary Protraction” zijn er verschillende publicaties geweest over verschillende effecten van BAMP op de groeiende orthodontische patiënt. Niet alleen de korte-termijn skeletale veranderingen van het middengezicht zijn onderzocht, maar inmiddels zijn ook lange termijn effecten op het middengezicht inbeeld gebracht. De luchtweg, de faciale weke delen en de mandibula zijn nog onderbelicht en vormen een onderdeel van de puzzel die nog gelegd moet worden...Krista JanssenKrista Janssen, DDS, MOrth RCSEd, studeerde Tandheelkunde aan ACTA (1991-1996) en volgde de specialistenopleiding tot Orthodontist aan het Universitair Medisch Centrum Groningen (2003-2007). Als tandarts werkte zij in verschillende tandheelkundige settingen, met specifieke interesse in bijzondere tandheelkunde (Stichting Bijter Rotterdam Rijnmond). Zij was docent en klinisch instructeur bij de opleiding Tandheelkunde (ACTA) en werkte als tandarts zowel in binnenland (eigen praktijk te Amsterdam) en buitenland (Suriname, Kenia). Van 2007 tot 2019 werkte zij als orthodontist en staflid bij de afdeling Orthodontie van het UMCG. In lesgeven vindt zij een bron van verdieping en inspiratie. Daarnaast vindt zij veel voldoening in multidisciplinaire behandelingen en in de behandeling van patiënten die bijzondere zorg nodig hebben. Sinds 2016 werkt zij in Mondzorg Centrum Winschoten, waar zij mogelijkheid kreeg om Orthodontie binnen het centrum op te zetten en vorm te geven. Van 2019 tot 2023 was zij tevens waarnemend orthodontist. En vanaf 2022 is zij werkzaam in de bijzondere tandheelkunde bij het CBT in Zwolle (Vogellanden). Inmiddels is zij teruggekeerd bij de afdeling Orthodontie van het UMCG, nu als plaatsvervangend opleider. Haar interessegebieden zijn de dentaal gecompromitteerde patiënt, skelettale verankering, multidisciplinaire behandelingen, behandelingen van eruptiestoornissen en de behandeling van patiënten met oligodontie, craniofaciale afwijkingen en syndromen.

Interdisciplinaire behandelingen: van 'black box' tot 'out of the box'

In deze voordracht zal de multidisciplinaire samenwerking centraal staan voor de behandelingen die onder Bijzondere Orthodontie vallen, zoals (ernstige) hypodontie, eruptiestoornissen en afwijkingen in vorm en structuur. Deze afwijkingen kunnen de ontwikkeling van het craniofaciale skelet en de dentitie nadelig beïnvloeden. Het klinische spectrum van eruptiestoornissen omvat syndromale en niet-syndromale problemen, variërend van vertraagde eruptie tot primair falen van eruptie tot oligodontie en amelogenesis imperfecta. In de multidisciplinaire samenwerking is ‘omdenken’ en ‘out of the box denken’ onontbeerlijk.David MantonProfessor of Paediatric Dentistry focusing on cariology, Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde, UMCG, Rijksuniversiteit Groningen Visiting Professor, Paediatric Dentistry, Academic Center for Dentistry Amsterdam (ACTA) Professorial Fellow, Melbourne Dental School, University of Melbourne, Australia David has spent nearly 40 years in private practice and academia and is currently a Professor of Paediatric Dentistry at the UMCG, University of Groningen and at ACTA in Amsterdam. He previously convened the specialist training program in paediatric dentistry at the University of Melbourne, and was chair of the postgraduate education and research committee. David is involved in several collaborative and postgraduate research projects in both paediatric dentistry and orthodontics. Graduated BDSc (Melb) in 1984 and worked in general practice until 1991 when he undertook an MDSc in Paediatric Dentistry. He was dental advisor to the Australian Federal Government from 1994 – 1996 and won the KG Sutherland Prize of the Royal Australasian College of Dental Surgeons in 2007. He is an associate editor of Caries Research and on the advisory panel (board) of the European Caries Research Association (ORCA). He is also a long term member of the editorial boards of the European Archives of Paediatric Dentistry and until recently the International Journal of Paediatric Dentistry. David is a past president of the IADR paediatric oral health research group. Over the past 20 years David has spoken throughout Australia, Asia and Europe and has wide ranging research experience in Minimum Intervention Dentistry, caries remineralisation, especially CPP-ACP, the detection of carious lesions, developmental defects of enamel (especially MIH), resin infiltration of MIH lesions, and the use of calcium silicates in endodontics. He has published more than 170 manuscripts in peer-reviewed journals and according to Google scholar he has been cited more than 9400 times since 2018. He is currently supervising far too many PhD and masters student research projects.

Molar incisor hypomineralisation and orthodontics – managing compromised first permanent molars and incisors

A prevalent developmental defect of enamel, Molar Incisor Hypomineralisation (MIH) affects the first permanent molars and often the permanent incisors in around 1 in 8 people worldwide, with some significant regional variation in prevalence. The defect affects the enamel, with decreased mineral density, strength and altered appearance – with great variability between and within individuals. Affected individuals, especially those with severely affected molars, have a considerable burden of care related to the affected teeth, and the outcomes of dental care are often poor. A similar condition affects the second primary molars, but evidence would suggest all teeth in both dentitions are susceptible to similar defects. From the clinicians' viewpoint, the provision of care can also be challenging, with difficulty of obtaining effective anaesthesia, especially in severe cases, decreased resin bond strengths and frequent failure of restorative interventions complicating treatment for the patient and the dentist. From the orthodontic point of view, consideration of compromised first permanent molars, often with asymmetric presentation can complicate treatment planning and management. Aesthetic and resin bonding issues with affected incisors are also considerations. These issues will be discussed, as well as an update on recent research.Daniël van der MeulenTandheelkunde Groningen 1979-1985
Tandarts in Keulen 1985-1986
Orthodontie Groningen 1986-1990
Orthodontist en praktijkhouder te Leeuwarden 1990-heden
Orthodontist Instructeur Afdeling Orthodontie UMCG 2015-heden
Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 2016-heden

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Om een optimaal resultaat te behalen voor onze patiënten met wat ingewikkelder diagnoses, is vaak de samenwerking nodig met andere disciplines. Een goede samenwerking vergt een investering in tijd en moeite maar het levert zoveel meer op. Met wie wil jij samenwerken en hoe organiseer je dat?Annemarie RenkemaAnne-Marie Renkema is inmiddels meer dan 40 jaar actief in het orthodontisch veld. Ze was naast haar praktijk in Meppel tevens werkzaam als supervisor en onderzoeker aan de afdeling Orthodontie en Craniofaciale Biologie van het Radboud Universitair Medisch Centrum. In december 2013 verdedigde ze haar proefschrift getiteld ‘Permanent retention from a long-term perspective’, waarvoor ze in 2014 de WTA Hamer Duyvens prijs en in 2018 de NVvO-award kreeg uitgereikt. Vanaf september 2019 tot op heden is Anne-Marie als supervisor en onderzoeksbegeleider verbonden aan de afdeling Orthodontie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Ze was/is betrokken bij de ontwikkeling en update van de klinische praktijkrichtlijn voor orthodontische retentie. In maart 2023 werd zij tot haar grote verrassing benoemd tot erelid van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten.

Orthodontie retentie: nu en straks?

Retentie heeft als doel veranderingen na een orthodontische behandeling tegen te gaan. Idealiter blijft het resultaat van de orthodontische behandeling met behulp van retainers stabiel. Jammer genoeg is de realiteit regelmatig anders. In deze voordracht wordt ingegaan op de problemen die tijdens de retentiefase kunnen ontstaan en worden aanbevelingen gedaan hoe deze zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast worden ontwikkelingen rond nieuwe materialen en technieken voor het vervaardigen van retainers voor het voetlicht gebracht.Sebastiaan van DoornikSebastiaan van Doornik doet momenteel promotieonderzoek aan de afdeling Orthodontie van het Universitair Medisch Centrum Groningen en werkt in meerdere orthodontiepraktijken in Amsterdam. In juni 2024 werd hij beloond met de prestigieuze Athanasios E. Athanasiou Postgraduate Student Research Award op het EOS-congres in Athene.

Gedurende zijn tandheelkundige opleiding viel hij op door zijn toelating tot de Honours Junior Scientific Masterclass. Hij won in 2014 de eerste prijs tijdens het DENTSPLY Student Clinician Research Program (Scandinavië en Noord-Europa).

Sebastiaan werd geselecteerd voor het Master Honours Program: Leadership - Making the Difference! Na werkzaam te zijn geweest bij de afdeling Kindertandheelkunde, begon hij in 2019 aan zijn specialisatie in de orthodontie. Momenteel coördineert hij verschillende interdisciplinaire onderzoeksprojecten die zich richten op (preventieve) klinische praktijkrichtlijnen, bijwerkingen gerelateerd aan orthodontische behandeling en onderzoek in de klinische praktijk.

De éérste resultaten van het ‘Orthodontics Research Network Noordoost-Nederland’: Enquête over de naleving van mondhygiëneadviezen door pubersIn het kader van praktijkgericht orthodontisch onderzoek binnen het Orthodontics Research Network Noordoost-Nederland (ORN-NN), hebben we ons eerste grote onderzoeksproject uitgevoerd in het voorjaar van 2023. Dit onderzoek werd mogelijk gemaakt door de aangesloten prakijken van de ORN-NN, de afdeling Orthodontie van het UMCG, het CTM en de Hanze Hogeschool. Deze samenwerking sluit naadloos aan bij de doelstellingen van de Visienota Orthodontist 2025, die gericht is op het verbeteren van de patiëntenzorg door middel van praktijkgericht onderzoek. Ons onderzoek richtte zich op de naleving van en kennis over de huidige richtlijn en adviezen voor Cariës Preventie bij adolescenten die worden behandeld met vaste apparatuur. De studie vond plaats in negen van de prijktijken die aangesloten waren bij de ORN-NN, waarbij we gegevens verzamelden van 393 adolescenten. We onderzochten de kennis en naleving van de richtlijnen met betrekking tot mondhygiëne, fluoridegebruik en voedingsadviezen. Ook werd gekeken naar demografische variabelen zoals leeftijd, geslacht, en opleidingsniveau. De resultaten van ons onderzoek toonden aan dat er significante verschillen zijn in de naleving van de richtlijn, waarbij vooral jongens en oudere adolescenten minder goed de richtlijn naleven.